Marie Günzl

do české verze
(zur tschechischen Version)

Geboren wurde Marie Günzl am 23. März 1896 in Zwodau bei Falkenau an der Eger als ältestes von acht Kindern einer sozialdemokratischen Familie. Bereits mit 14 Jahren arbeitete sie als Fabrikarbeiterin und wurde Mitglied im Verband jugendlicher Arbeiter Österreichs. Aufgrund ihres politischen Engagements entlassen, fand sie Beschäftigung in der Graslitzer Konsumgenossenschaft. 1912 wurde sie in die Kreisleitung des Jugendverbands gewählt und später Referentin für Jugendarbeit in Westböhmen.
Als Bezirksvorsitzende des sozialdemokratischen Frauenverbandes Graslitz setzte sie nach der Gründung der Tschechoslowakei ihre Tätigkeit innerhalb der Deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei (DSAP) fort. Eines ihrer wichtigsten Aufgabengebiete war die Bildungsarbeit unter den Funktionärinnen. Gleichzeitig war sie Leiterin der Ortsgruppe des Arbeitervereins „Die Kinderfreunde“. Nach dem Einmarsch der Nationalsozialisten in die Tschechoslowakei 1938 wurde sie als bekannte, aktive Sozialdemokratin in Karlsbad verhaftet. Ostern 1939 erfolgte die Einlieferung ins KZ Lichtenburg, im Mai 1939 wurde sie nach Ravensbrück deportiert.
Obwohl sie nach ihrer Entlassung 1941 von der örtlichen Gestapo überwacht wurde, war sie weiter illegal politisch aktiv und wurde schließlich am 1. Dezember 1944 erneut verhaftet, verhört, schwer gefoltert und schließlich zum Tode verurteilt, da sie den sudetendeutschen Fallschirmspringer Albert Exler unterstützt hatte. Am 8. Mai 1945 verhinderte das Anrücken russischer Panzer und schließlich das Eindringen revoltierender Bürger in das Gestapo-Gefängnis die Hinrichtung.
Ab 1946 begann Marie Günzl als Heimatvertriebene in Bayern sich wieder politisch zu betätigen, setzte sich für die Anliegen ihrer ehemaligen Landsleute ein und zählte zu den Mitgliedern der Seliger-Gemeinde. Marie Günzl war u.a. Abgeordnete im Bayerischen Landtag (1950-1962).
Sie starb am 7. Januar 1983 in München/Planegg.


Marie Günzlová se narodila 23. března 1896 ve Svatavě u Sokolova jako nejstarší z osmi dětí v sociálně demokratické rodině. Už ve 14 letech pracovala v továrně a stala se členkou mladých rakouských dělníků. Z důvodu politické zainteresovanosti byla propuštěna a našla si zaměstnání v Kraslickém spotřebním družstvu. V roce 1912 byla zvolena do vedení krajského mládežnického spolku a později se stala referentkou pro práci s mládeží v západních Čechách.
Jako okresní předsedkyně sociálně demokratického Spolku žen Kraslice pokračovala po založení Československa v činnosti Německé sociálně děmokracické dělnické strany (DSAP). Jednou z nejdůležitějších oblastí práce pro ni byla vzdělávací práce mezi funkcionářkami. Zároveň vedla východní skupinu dělnického spolku „Die Kinderfreunde“ (Dětská radost). Po vstupu nacistů do Československa roku 1938 byla jako známá a aktivní sociální demokratka v Karlových Varech zatčena. O Velikonocích 1939 byla deportována do koncentračního tábora Lichtenburg, v květnu 1939 dále do Ravensbrücku. Přestože po propuštění roku 1941 byla pod dozorem místního Gestapa, byla nadále ilegálně politicky aktivní a 1. prosince znovu zatčena, vyslýchána, těžce mučena a nakonec odsouzena k smrti, protože podporovala sudetoněmeckého parašutistu Alberta Exlera. Dne 8. května 1945 zabránil popravě příjezd ruských tanků a nakonec vniknutí vzbouřených obyvatel do vězení gestapa.
Od roku 1946 zahájila Marie Günzlová po vyhnání z domova v Bavorsku opět politickou činnost, zasazovala se o záležitosti svých někdejších spoluobčanů a patřila ke členům Seliger-Gemeinde. Marie Günzlová byla mj. v letech 1950 až 1962 poslankyní v Bavorském zemském sněmu.
Zemřela 7. ledna 1983 v Mnichově/Planegg.

.

zur deutschen Version