Erna Haberzettl

do české verze
(zur tschechischen Version)

Erna Haberzettl wurde in einfachen Verhältnissen in Bischofteinitz geboren. Bereits in jungen Jahren musste sie der Arbeit wegen ihre Heimat verlassen, ein Schicksal, das für die Angehörigen der Arbeiterschicht sehr üblich war. Haberzettl kam nach Ungarn, wo sie als Kindermädchen arbeitete. Später arbeitete sie wieder in Böhmen als Wollspinnerin und Krankenpflegerin. Ihr Geschick und ihr Organisationstalent brachten ihr später die Stelle einer Kurheimleiterin in Karlsbad ein. Bereits zu dieser Zeit engagierte sie sich für die Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei und hier insbesondere in der sozialdemokratischen Frauenorganisation. Als erklärte Gegnerin des Nationalsozialismus musste sie später ihre Arbeit wechseln und war zunächst in Prag und dann in Wien tätig. Als der Führer der sudetendeutschen sozialdemokratischen Exilorganisation in England, Wenzel Jaksch, 1944 Fallschirmspringer entsandte, um sudetendeutschen Widerstand zu unterstützen, half Haberzettl einem dieser Fallschirmspringer auf der Flucht vor den Nazis. Letztlich wurde er aber verhaftet und Haberzettl entzog sich durch Freitod einer möglichen Verfolgung durch die Nazis.

Erna Haberzettl

Erna Haberzettlová se narodila v jednoduchých poměrech v Horšovském Týně Již v mladém věku musela kvůli práci opustit domov, což byl velmi běžný úděl příslušníků dělnické třídy. Haberzettlová přišla do Maďarska, kde pracovala jako chůva. Později pracovala opět v Čechách jako přadlena vlny a ošetřovatelka. Její talent a organizační nadání ji později přivedly na pozici lázeňské vedoucí v Karlových Varech. Již v této době se angažovala v Německé sociálně-demokratické dělnické straně a zde zejména v sociálnědemokratické ženské organizaci. Jako vyložená odpůrkyně národního socialismu musela později změnit své působení a pracovala nejprve v Praze a poté ve Vídni. Wenzel Jaksch jako vedoucí sudetoněmecké sociálně demokratické exilové organizace v Anglii vyslal v roce 1944 na podporu sudetoněmeckého odboje parašutisty, Haberzettlová jednomu z nich pomohla na útěku před nacisty. Nakonec byl ale zatčen a Haberzettlová unikla případnému pronásledování ze strany nacistů sebevraždou.

zur deutschen Version